تبلیغات
نکته های کلیدی در آب و هواشناسی سینوپتیک - توده های هوا
 
نکته های کلیدی در آب و هواشناسی سینوپتیک
خدایا! کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم
درباره وبلاگ


خدایا !
از این ناراحتم كه روزی بسیاری از درهای علوم را بر روی خود بگشاییم و هنوز شناختمان از تو تنها در همین حد باشد.


مدیر وبلاگ : mehdi doostkamian
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
مطالبی را که در وب گذاشته می شود چگونه ارزیابی می کنید:؟پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب


انواع توده هوا

شرایط شکل گیری توده هوا : اگر یک مرکز پر فشا برای مدت محدودی در منطقه ای وسیع تشکیل شود . که در مدت استقرار خود از طریق فرایند های تابش رسانایی ، همرفتی ویژگی های دمای سطح زمین را به توده هوای بالای خود منتقل میکند در نتیجه توده هوا ویژگی های منطقه را کسب می کند

کانون توده های هوا مرکز انتی سیکلونهای سطح زمین است توده هوای cp درمحل فرابارهای سیبری وکانادا: توده هوایca در مرکزحرارتی واقع برروی کلاهک قطبی شمال وجنوب توده هوایct در محل فرابارهای منطقه جنب حاره بر روی خشکیها مانند کالیفرنیا برمودا ازور بیابان افریقا جنوب شرق اسیا استرالیا وجنوب امریکای جنوبی توده هوای mtدر مرکز پرفشار جنب حارهای در دو طرف خط استوا وسرانجام توده هوایcpیا ca که معمولا از گذار دراز مدت هوای یا از روی اقیانوسهای واقع در عرضهای بالا تر به وجود می اید

سر چشمه توده هوا به صورت کمربندهای است که با بادهای غربی مشخص می شوند یکی ازاین کمربندها در امتداد مدار کم فشار جنب قطبی و دیگری در امتداد جنوب مدار اسبی است برای درک بهتر توده هوا لازم به سیستم های آنتی سیکلونی نیز توجه گردد

انواع فرابار فرابار حرارتی

فرابار دینامیکی

غیر از فرابار دینامیکی جنب حاره که دائمی است فرا بارهای نیمه دائمی دیگری نیز وجود دارند که تاثیر آنها به صورت تشکیل یا تشدید توده هوایی باشد .

فرابارهای حرارتی سطح زمین ازنوع سرد هستند چون شرایط تشکیل فرابار سطح زمین ثبات توده هواتا کسب شرایط سطح زمین است اگر توده هوا گرم باشد مرتب صعود خواهد کرد صعود مانع تشکیل فرابار گرم در سطح زمین میشود فرابار حرارت سیبری نه تنها توسط شرایط سطح زمین و البدوی شدید تشکیل شد اما عامل اصلی تشکیل فرابار سیبری آرایش مکانی فرود بادهای غربی سطح بالا است این فراباردر زیر منتقه وزش چرخندگی منفی درعقب فرود بادهای غربی تشکیل و به حرکت در میاید اما فرابار دینامیکی در منطقه همگرای بالا ازموجهایغربی بهعلت افزایش تدریجی چرخندگیمساحت توده هوا کاهش یافته و منقبض میشود بر اثر این همگرای سطح بالا هوا به طرف پایین نزول می کند و بر اثر انبا شته شدن هوا مرکزپرفشار به وجود میایدفرایند انتی سیکلون زای بانطباق منطقه همگرای موجهای کوتاه وهمگرای موجهای لبند تشدید میشود بویژه در التی که لایه های زیرینجو حالت پایدار نسبی داشته با شدخصوصیت متفاوت فرابارهای حرارتی و دینامیکی در حرکت انهاست این انتی سیکلونها در محل تشکیل خود تودههای هوا رابه وجود میاورند و انها راجابجا میکنند در منطقه8 حارهازتوده هواه نمیتوان صحبت کرد تضاد حرارتی شدید در توده هوا وجود ندارد دمای تود هوای متحرک در منطقه حاره دستخوش تغییر نمیشود هر چند تغیرات رطوبتی در اندیده می شود حرکاتقائم بیشتر مورد توجه است که بهایننعحرکت هواه جریان هوا گفته میشود اگرتوده هوا در منطقه حاره تشکیل شود به دودلیل ازبین خواد رفت -1کاهش سرعت حرکت هوا-2 ساختار پیچیده جو در منطقه حاره به طور مشخص جدای ازیکنواختی در سطح ،رژیم پرفشار پایدارنیاز ورودیمنطقه سرچشمه بوده و اینرژیم واچرخندی به تنهایموجب ایستایکامل یک توده هوا به منظورانتقال تدریجی ویژگیهای حرارتی و رطوبتی سطح زمین به جومی شود

تقسم بندی توده هوا: بر اساس دما وسطح منشا صورت میگیرد که نوع اول حاره ای ،قطبی و ارکتیکی و نوع دوم قاره ای یا دریای

برای معرفی طبقهبندی از حروف قراردادی c,mبرای نشان دادن منابع قاره ای یا دریای قبل از نام جغرافیای توده هوا قرار میگیرد البته بعضی از دانشمندان توده هوای استوای وشمالگا ن رانیزنام برده اند بتابراین ما شش نوع توده هوا داریم قطبی بحری(maritaim polar) قطبی بری(continental polar) حاره ای دریای (maritaim tropical) حاره ای بری (continental tropical ) استوای(maritaim equatorial) شمالگا ن(continental aractic)

این تقسیم بندی بر اساس انکه دمای توده هوا از سطح که بر روی آن قرار دارد سردتر یا گرمتر باشد به نوع سرد یا گرم تقسیم میشود برای نشان دادن آن kو w قبل ازحرف c m نام منبع جغرافیایی توده هوا قرار می گیرد اگر توده هوا از روی زمین سرد حرکت کند به آن توده هوای گرم گفته می شود که به آن w اضافه می شود و به عکس k

تغییرات توده هوا در طی حرکت

1- افزایش دما از لایه های پایین ضمن گذر یک لایه هوا به یک سطح گرم یا از طریق تابش خورشید

این توده هوا یک توده هوای سرد است که در اثر برخورد با سطح زمین گر متر میشود و شرایط نا پایدار در ان رخ میدهد

2- انتقال درجه حرارت از طریق گذر یک لایه هوای گرم از روی یک سرزمین سرد یا کاهش درجه حرارت در نتیجه تشعشع زمینی( باعث پایداری توده هوا میشود

3- افزایشرطوبت در نتیجه ی فرایند های مختلف تبخیر حاصل از سطوح نمناک آبها (حرکت هوای گرم وخشک یا سرد و خشک از روی ابهای گرمباعث افزایش رطوبت این توده هوا میشود

4- کاهش رطوبت در نتیجه ی فرایند تراکم (

تغییرات مکانیک

1- اختلاط به علت تروبولانس

2- فرو نشینی هوا در نتیجه ی واگرایی یا در نتیجه ی فرود توده هوا از ارتفاعات به دشتها و جلگه ها

3- صعود یک توده ی هوای گرم روی یک توده ی هوای سرد

4- همگرایی

اگر توده هوا به موانع کوهستانی بر خورد کند در نتیجه ان تراکم صورت می گیرد که با کاهش رطوبت است در نتیجه فرو نشینی از دامنه باد پناه افزایش ما اغز طریق ادیاباتیکی مانند پرفشار سیبر ی

تقسیمات ترمو دینامیکی توده هوای

1- توده هوای گرم پایدار و نا پایدار

2- توده هوای سرد پایدار و نا پایدار

3- توده هوای خنثی ( محلی ) پایدار و ناپایدار

اثر سطح سرد بر توده هوا از قسمت پایین سرد میشود سرد شدن یکنواخت تود ه هوا باعث ایجاد لایه هایی در در داخل توده هوا می شود بدون اینکه حرکت عمودی صورت گیر و بر عکس در حرکت توده ی هوا ی سرد از روی منطقه گرم باعث ایجاد ناپایداری و ایجاد ابر های cu و بارندگی متناسب ان میشود

شرایط پایداری و ناپایداری در توده هوا:

1- هرگاه افت محیطی دما کمتر از افت بی درواشباع باشد توده هواه پایدار مطلق است

2- اگر افت محیطی دما بیشترازافت بی دررو خشک باش ناپایدار مطلق خواهد بود

سرعت حرکت عمود ی توده هوا به تعادلی که در جو برقرار است بستگی دارد ماهیت توازن به وسیله وضعیت گرمای جو و بخصوص رابطه بین افتاهنگ محیط و افتاهنگ بی درروتعیین میگردد

هوای پایدار :هر زمان افتاهنگ محیط از افتاهنگ بی دررو کمتر باشد هوا نیز پایدار است

هوای ناپایدار:هرگاه افتاهنگ نرمال محیط بیشتر از افتاهنگ بی دررو یک بسته باشد هوا ناپایدار است

ناپایدار مشروط :هر زمان مقدرا افتاهنگ از لحاظ عددی بین افتاهنگ بیدررو خشک و افتاهنگ بی دررو اشباع باشد هوا بستگی به این خواهد داشت که هوا اشباع باشد یا خشک

پایدار مطلق :هرگاه افتاهنگ محیط کمتر از افتاهنگ بیدررو محیط باشد پایدار مطلق است

ناپایدار مطلق :اگر مقدار افتاهنگ محیط حتی از افتاهنگ بی دررو خشک بیشتر باشد ناپایدرا مطلق است

پایداری LrALR پایداری خنثی LR=ALR پایداری مطلق LRDALR

SALR <

ناپایداری شرطی R DAL > LR

توده هوا بر اساس دما :

توده هوای گرم 2-توده هوای سرد 3-توده هوای خنثی 4- توده هوای سرد نسبی 5-توده هوای گرم نسبی

توده هوای گرم نسبی :در حقیقت یک توده هوای سرد نسبی است که به تدریج سردتر میشود نسبت به توده هوای اطراف گرمتر است

توده هوای سرد نسبی :توده هوای است که از توده هوای اطراف سردتر بوده است ومرتبا نیز سردتر میشود یعنی بر اساس تعریف فوق یک توده هوای گرم می با شد

توده هوای گرم :توده هوای است که دمای ان بیشتر از دمای سطح زیرین بودهو با شرایط توازن حرارتی و تابشی تطبیق ندارد وبه تدریج سرد میشود

توده هوای سرد :توده هوای است که دمای ان کمتر از مای سطح زیرین بوده وبه تدریج گرمتر میشود

توده هوای خنثی :توده هوای است که درروزهای متوالی خصوصیات اصلی خود را بدون تغیر قابل ملاحظه ای حفظ مینماید

توده هوای گرم پایدار :این توده در نیمه سرد سال بر روی خشکی ها ودر نیمه گرم سالبر روی دریا هامشاهده میشود

علت تشکیل تود هوای گرم پایدار در نیمه سرد سال بر روی خشکیها به علت تاثیر سطح سرد زیرین بر روی ان ،گرادیان قائم دمادر لایه های مجاور سطح کاهش یافته و اغلب یک لایه وارونگی دمای در ارتفاعات چند صد متری تشکیل میشود که این لایه وارونگی از شرایط حرکات صعودی جلو گیری میکند وجود ابرهای استراتو کومولوس و مه فرارفتی و باران ریزه در این توده هوا مشاهده میشود

توده هوای گرم ناپایدار :در تابستان برروی خشکیها و در نیمه سرد سال بر روی اقیانوسها مشاهده میشود در تابستان تودههای mt , cTبر روی قارهها ودر زمستان در نزدیکی سواحل از نوع MPاین توده های هوا معمولادر نمیمه سرد سال بر روی اقیانوسها ودر یاها به ویژه هنگام عبورهوای گرم نسبی MPبر روی سطح آبهی گرم به وجود میآید وبر روی سطح ابهی مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری بیشترین حجمتوده هوای گرم MTتشکیل میشود که ممکن ایت در تابستان هم ناپایدار باشد شرایط سینوپتیکی لازم درحاشیه غربی واچرخند در قطاع گرم چرخند مشاهده می شود SHCBCU

توده هوای سرد ناپایدار :این توده هوا در نیمه گرم سال بر روی قاره ها مشاهدهمیشود و ان هنگامی است که هوای سرد شمالگان به سمت خشکی ها هجوم اورد ودر نیمه سرد سال این توده هوا بر رویدریاها و اقیانوسها مشاهده میشود تغیرات شبانه روزی دران زیاد است CU CB SH RA مه تابشی

توده هوای سرد ناپایدار طی فصل سرد بر روی خشکیها مشاهده می شود

تودههوای خنثی:CP,CAبر روی اقیانوسها و دریا ها دیده نمیشود

خصوصیات جغرافیای انواع توده های هوای نیمکره شمالی :

توده هوای شمالگان a در زمستان در تمام مناطق بالای مدار قطبی به استثنای دریای نروژ و قسمت غیر منجمد دریای بارنتس در تابستان بر روی یخهای شمالگان تشکیل میشود هجوم هوای شمالگان به عرضهای معتدله در پشت جبهه سرد قسمت عقب چرخند و هنگام توسعه واچرخند در پشت این جبهه ها انجام میگیرد تودههوایma منطقه اروپای غربی ca اب وهوای شمال امریکا را بعد ازدر مناطق پوشیدهازبرف تحت تاثیر قرارمیدهد تفاوت اصلی aبا pدر دما است در توده هوای aجبهه وجود ندارد به جز در مواردی که توده هوای a با p در شمال اقیانوس اطلس شمالی و آرام شمالی وجود دارد

توده هوای cp , mp

Cp در کانادا و سیبریتشکیل میشود توده هوای mpبر روی در یا ها تشکیل میشود که قسمت شرقی اقیانوسها تحت تاثیر ان است و cpقسمت غربی اقیانوسها به علتحرکت تمامتوده هوا هابه طرف شرق

توده هوای گرمسیری یا حارهای

توده هوای قارهای حارهای تا عرض 50در جه بر رویاقیانوسها تشکیل میشوداین توده هوا در قسمت غربی واچرخند تا سواحل اقیانوس منجمد شمالی به طرف شمال نیزجریان میابد رطوبت کمو دمای زیاد در شمال افریقاتشکیل میشود

حارهای دریای: توده هوای mtکه خصوصیات تشکیل ان پرفشار آزور میبا شد با هوای آرام وصاف شناخته میشود کهبا همراه با دهای غربی و تجارتی خصوصیات آن تغییر میکند

 لطفا بانظرات خود ما را در بهبود کیفیت مطالب کمک کنیدنوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
جمعه 29 اردیبهشت 1391
mehdi doostkamian
دوشنبه 9 مرداد 1396 ساعت 21 و 04 دقیقه و 27 ثانیه
Attractive component of content. I just stumbled upon your
weblog and in accession capital to claim that I get in fact enjoyed account your weblog posts.

Anyway I will be subscribing to your feeds or even I
achievement you get entry to constantly rapidly.
جمعه 22 اردیبهشت 1396 ساعت 13 و 46 دقیقه و 06 ثانیه
Wow, this article is pleasant, my younger sister is analyzing these kinds of things, so I am going to let know her.
پنجشنبه 13 مهر 1391 ساعت 16 و 44 دقیقه و 49 ثانیه
از مطالب جالبی که در سایتتون می گذارید بسیار متشکرم.من چون دارم برای آزمون دکتری اقلیم شناسی خودم رو آماده می کنم و رشته من هم نبوده از مطالب سایت شما بسیار استفاده می کنم.
mehdi doostkamian با تشکر از ابراز لطفتان
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر