تبلیغات
نکته های کلیدی در آب و هواشناسی سینوپتیک - Terms used by meteorologists, forecasters, weather observers, and in weather forecasts Compiled from several sources
 
نکته های کلیدی در آب و هواشناسی سینوپتیک
خدایا! کمکم کن؛ پیمانی را که در طوفان با تو بستم در آرامش فراموش نکنم
درباره وبلاگ


خدایا !
از این ناراحتم كه روزی بسیاری از درهای علوم را بر روی خود بگشاییم و هنوز شناختمان از تو تنها در همین حد باشد.


مدیر وبلاگ : mehdi doostkamian
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
مطالبی را که در وب گذاشته می شود چگونه ارزیابی می کنید:؟پیوندها
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

Terms used by meteorologists, forecasters, weather observers, and in weather forecasts
Compiled from several sources

Ablation- The process of being removed. Snow ablation usually refers to removal by melting
Absolute Humidity- 
The density of water vapor.  It is the mass of the water vapor divided by the volume that it occupies.
Accretion-
 Growth of precipitation particles by collision of ice crystals with supercooled liquid droplets which freeze on impact
Accessory Clouds- Clouds that are dependent on a larger cloud system for development and continuance. Accessory clouds associated with the thunderstorm include roll, shelf, mammatus, and wall clouds.
Acid Rain- Cloud or rain droplets containing pollutants, such as oxides of sulfur and nitrogen, to make them acidic (e.g. pH < 5.6). 
Additive data- A group of coded remarks in a weather observation that includes pressure tendency, amount of precipitation, and maximum/minimum temperature during specified periods of time.
Adiabatic- changes in temperature caused by the expansion (cooling) or compression (warming) of a body of air as it rises or descends in the atmosphere.
Adiabatic Process- The change of temperature of air without transferring heat.  In an adiabatic process compression results in warming, and expansion results in cooling.
Advection- The horizontal transport of air, moisture or other atmospheric properties. Commonly used with temperatures, i.e., "warm air advection". 
Advection Fog- a type of fog that results from the advection of moist air over a cold surface and the cooling of the air to its dew point that follows; this type of fog is most common in coastal regions.
Advisory- Advisories are issued for weather situations that cause significant inconveniences but do not meet warning criteria and, if caution is not exercised, could lead to life-threatening situations. Advisories are issued for significant events that are occurring, are imminent, or have a very high probability of occurrence. 
Aerosol- Particles of matter, solid or liquid, larger than a molecule but small enough to remain suspended in the atmosphere (up to 100
m diameter). Natural origins include salt particles from sea spray and clay particles as a result of weathering of rocks. Aerosols can also originate as a result of man's activities and in this case are often considered pollutants. 

Aerovane- Aerovanes are commonly used at many weather stations and airports to measure both wind direction and speed. They are similar to wind vanes and cup anemometers except have three-bladed propellers attached to the end of the vane.
AFOS- the Automation of Field Operations and Services; AFOS is the computer system that links National Weather Service offices and other computer networks, such as the NOAA Weather Wire, to transmit weather information.
AGL- above ground level.
Air- the mixture of gases that make-up the earth's atmosphere.
Air Mass- A large body of air that has similar horizontal temperature and moisture characteristics. 
Air-mass Thunderstorm- Generally, a thunderstorm not associated with a front or other type of synoptic-scale forcing mechanism. Air mass thunderstorms typically are associated with warm, humid air in the summer months; they develop during the afternoon in response to insolation, and dissipate rather quickly after sunset.
Air Parcel- An imaginary small body of air that is used to explain the behavior of air. A parcel is large enough to contain a very great number of molecules, but small enough so that the properties assigned to it are approximately uniform throughout.

Air Pollution- The existence in the air of substances in concentrations that are determined unacceptable. Contaminants in the air we breathe come mainly from manufacturing industries, electric power plants, automobiles, buses, and trucks.
Air Pressure- (atmospheric pressure) air pressure is the force exerted on a surface by the weight of the air above it. The internationally recognized unit for measuring this pressure is the kilopascal. 
Airstream- A significant body of air flowing in the same general circulation.
Albedo- The percentage of light reflected by an object. Snow covered areas have a high albedo (0.9 or 90%) due to their white color.
Alberta Clipper- A small, fast-moving low-pressure system that forms in western Canada and travels southeastward into the United States. These storms, which generally bring little precipitation, generally precede an Arctic air mass.
Altimeter- An active instrument (see active system) used to measure the altitude of an object above a fixed level. 
Altimeter setting- That pressure value to which an aircraft altimeter scale is set so that it will indicate the altitude above mean sea-level of an aircraft on the ground at the location for which the value was determined.
Altitude- Height expressed as the distance above a reference point, which is normally sea level or ground level.

Altocumulus- Mid-altitude clouds with a cumuliform shape.

Altostratus- Mid-altitude clouds with a flat sheet-like shape.

Anabatic- wind flowing up an incline, such as up a hillside; upslope wind.
Anafront- A front at which the warm is ascending the frontal surface up to high altitudes.
Anemometer- An instrument that measures wind speed. 
Aneroid barometer- An instrument built around a metal structure that bends with changing air pressure. These changes are recorded on a pointer that moves back and forth across a printed scale.
Angular Momentum- the energy of motion of a spinning body or mass of air or water.
Angular Velocity- the rate at which a spinning body rotates.
Anomaly- The deviation of (usually) temperature or precipitation in a given region over a specified period from the normal value for the same region. 
Anticyclone- A large body of air in which the atmospheric pressure is higher than the pressure in the surrounding air.  The winds blow clockwise around an anticyclone in in the Northern Hemisphere.

Anticyclonic- describes the movement of air around a high pressure,  and rotation about the local vertical opposite the earth's rotation. This is clockwise in the Northern Hemisphere.
Anvil Cloud- The flat, spreading top of a Cb (cumulonimbus), often shaped like an anvil. Thunderstorm anvils may spread hundreds of miles downwind from the thunderstorm itself, and sometimes may spread upwind (see back-sheared anvil). 
Anvil Crawler - A lightning discharge occurring within the anvil of a thunderstorm, characterized by one or more channels that appear to crawl along the underside of the anvil. They typically appear during the weakening or dissipating stage of the parent thunderstorm, or during an active MCS. 
Anvil Dome - A large overshooting top or penetrating top. 
Anvil Rollover - A circular or semicircular lip of clouds along the underside of the upwind part of a back-sheared anvil, indicating rapid expansion of the anvil. See cumuliform anvil, knuckles, mushroom. 
Anvil Zits - Frequent (often continuous or nearly continuous), localized lightning discharges occurring from within a thunderstorm anvil. 
Arctic Air- a mass of very cold, dry air that usually originates over the Arctic Ocean north of Canada and Alaska.

Arctic High- a very cold high pressure that originates over the Arctic Ocean.
Arcus- A low, horizontal cloud formation associated with the leading edge of thunderstorm outflow (i.e., the gust front). Roll clouds and shelf clouds both are types of arcus clouds. 
Aridity- A general term used to describe areas suffering from lack of rain or drought. More specifically, a condition in which evaporation exceeds precipitation. 
ASOS- Automated Surface Observing System. This system observes sky conditions, temperature and dewpoint, wind direction and speed, and barometric pressure, and precipitation. 
Atmosphere- The mass of air surrounding the earth and bound to it more or less permanently by the earth's gravitational attraction.
Atmospheric Pressure- (also called air pressure or barometric pressure) The pressure asserted by the mass of the column of air directly above any specific point.
Atmospheric Stability- An indication of how easily a parcel of air is lifted.  If the air is very stable it is difficult to make the parcel rise.  If the air is very unstable the parcel may rise on its own once started.
Aurora Borealis- Also known as the northern lights - The luminous, radiant emission from the upper atmosphere over middle and high latitudes, and centered around the earth's magnetic poles. These silent fireworks are often seen on clear winter nights in a variety of shapes and colors. 
Automated Weather Station- An unmanned station with various sensors that measure weather elements such as temperature/wind/pressure and transmit these readings for use by meteorologists.
VHRR- Advanced Very High Resolution Radiometer. Main sensor on U.S. polar orbiting satellites. 
Avalanche- a large mass of rapidly moving snow down a steep mountain slope.

AVN- Aviation Model generated every 12 hours by NCEP.

AWIPS- Advanced Weather Information Processing System. New NWS computer system integrating graphics, satellite and radar imagery. The successor to AFOS. 
Back Door Cold Front- A front that moves east to west in direction rather than the normal west to east movement. For instance, one that enters Southern New England from the Gulf of Maine.
Back-building Thunderstorm- A thunderstorm in which new development takes place on the upwind side (usually the west or southwest side), such that the storm seems to remain stationary or propagate in a backward direction. 

Back-sheared Anvil- A thunderstorm anvil which spreads upwind, against the flow aloft. A back-sheared anvil often implies a very strong updraft and a high severe weather potential.
Backing Wind- Wind which shifts in a counterclockwise direction with time at a given location (e.g. from southerly to southeasterly), or change direction in a counterclockwise sense with height (e.g. westerly at the surface but becoming more southerly aloft). Backing winds with height are indicative of cold air advection (CAA).   The opposite of veering winds. 
Ball lightning- A relatively rarely seen form of lightning, generally consisting of an orange or reddish ball of the order of a few cm to 30 cm in diameter and of moderate luminosity, which may move up to 1 m/s horizontally with a lifetime of a second or two.

Barber Pole- A thunderstorm updraft with a visual appearance including cloud striations that are curved in a manner similar to the stripes of a barber pole. The structure typically is most pronounced on the leading edge of the updraft, while drier air from the rear flank downdraft often erodes the clouds on the trailing side of the updraft. 
Baroclinic Zone- A region in which a temperature gradient exists on a constant pressure surface. Baroclinic zones are favored areas for strengthening and weakening systems. 
Barogram- The graphic record of pressure produced by a barograph.
Barograph- An instrument that provides a continuous record of atmospheric pressure.
Barometer- An instrument for measuring atmospheric pressure. 
Barometric pressure- The actual pressure value indicated by a pressure sensor.
Barometric Tendency- The amount and direction of change in barometer readings over a three-hour period.
Barotropic System- A weather system in which temperature and pressure surfaces are coincident, i.e., temperature is uniform (no temperature gradient) on a constant pressure surface. Barotropic systems are characterized by a lack of wind shear, and thus are generally unfavorable areas for severe thunderstorm development. 
Bear's Cage- A region of storm-scale rotation, in a thunderstorm, which is wrapped in heavy precipitation. This area often coincides with a radar hook echo and/or mesocyclone, especially one associated with an HP storm. The term reflects the danger involved in observing such an area visually, which must be done at close range in low visibility. 

Beaufort Scale- A scale that indicates the wind speed using the effect wind has on certain familiar objects.
Beaver('s) Tail- A particular type of inflow band with a relatively broad, flat appearance suggestive of a beaver's tail. It is attached to a supercell's general updraft and is oriented roughly parallel to the pseudo-warm front, i.e., usually east to west or southeast to northwest. 
Black Ice- thin, new ice that forms on fresh water or dew covered surfaces; it is common on roadways during the fall and early winter and appears "black" because of its transparency.
Blizzard- Includes winter storm conditions of sustained winds or frequent gusts of  35 mph or more that cause major blowing and drifting of snow, reducing visibility to less than one-quarter mile for 3 or more hours.  Extremely cold temperatures often are associated with dangerous blizzard conditions.
Blizzard warning- Issued when blizzard condition are expected or are occurring.

Blocking High- A high pressure area (anticyclone), often aloft, that remains nearly stationary or moves slowly compared to west-to-east motion.  It blocks the movement eastward movement of low pressure areas (cyclones) at its latitude..
Blowing Dust- dust that is raised by the wind to moderate heights above the ground to a degree that horizontal visibility decreases to less than seven miles.   Visibilities of 1/8 mile or less over a widespread area are criteria for a Blowing Dust Advisory. 
Blowing Sand- Sand particles picked up from the surface of the earth by the wind to moderate heights above the ground, reducing the reported horizontal visibility to less than 7 statute miles.
Blowing Snow- Wind driven snow that reduces visibility to six miles or less causing significant drifting. Blowing snow may be snow that is falling and/or loose snow on the ground picked up by the wind. 
Blowing spray- Water droplets torn by the wind from a body of water, generally from the crests of waves, and carried up into the air in such quantities that they reduce the reported horizontal visibility to less than 7 statute miles.
Blustery- Descriptive term for gusty winds that accompany cold weather.
Bomb Cyclone- An extratropical area of low pressure in which the central pressure drops at least 24 millibars in 24 hours. 
Boundary Layer- In general, a layer of air adjacent to a bounding surface. Specifically, the term most often refers to the planetary boundary layer, which is the layer within which the effects of friction are significant. For the earth, this layer is considered to be roughly the lowest one or two kilometers of the atmosphere.
Bow echo- A radar echo which is linear but bent outward in a bow shape.   Damaging straight-line winds often occur near the "crest" or center of a bow 
echo. Areas of circulation also can develop at either end of a bow echo, which sometimes can lead to tornado formation - especially in the left (usually northern) end, where the circulation exhibits cyclonic rotation. 
Box (or Watch Box) - A severe thunderstorm or tornado watch. 
Breezy- Wind in the range of 15 mph to 25 mph with mild or warm temperatures.
Brisk- 
Wind in the range of 15 to 25 mph when the temperature is cold.
Broken Clouds- Clouds which cover between 5/8ths and 7/8ths of the sky.
Buoyancy- That property of an object that enables it to float on the surface of a liquid, or as in the case with air parcels, to ascend and remain freely suspended in the atmosphere. 
Bubble High- A mesoscale area of high pressure, typically associated with cooler air from the rainy downdraft area of a thunderstorm or a complex of thunderstorms. A gust front or outflow boundary separates a bubble high from the surrounding air. 
Bulk Richardson Number (or BRN)- A non-dimensional number relating vertical stability and vertical shear (generally, stability divided by shear). High values indicate unstable and/or weakly-sheared environments; low values indicate weak instability and/or strong vertical shear. Generally, values in the range of around 50 to 100 suggest environmental conditions favorable for supercell development. 
Bust- An inaccurate forecast, usually a situation in which significant weather is expected, but does not occur. 
BWER - Bounded Weak Echo Region. (Also known as a vault.) Radar signature within a thunderstorm characterized by a local minimum in radar reflectivity at low levels which extends upward into, and is surrounded by, higher reflectivities aloft. This feature is associated with a strong updraft and is almost always found in the inflow region of a thunderstorm. It cannot be seen visually. 
CAA- Cold Air Advection 
Calm- the absence of apparent motion in the air.
Cap (or Capping Inversion)- A layer of relatively warm air aloft (usually several thousand feet above the ground) which suppresses or delays the development of thunderstorms. Air parcels rising into this layer become cooler than the surrounding air, which inhibits their ability to rise further. As such, the cap often prevents or delays thunderstorm development even in the presence of extreme instability.
CAPE- Convective Available Potential Energy. A measure of the amount of energy available for convection. CAPE is directly related to the maximum potential vertical speed within an updraft; thus, higher values indicate greater potential for severe weather. Observed values in thunderstorm environments often may exceed 1,000 joules per kilogram (j/kg), and in extreme cases may exceed 5,000 j/kg. However, as with other indices or indicators, there are no threshold values above which severe weather becomes imminent.
Cb- Cumulonimbus cloud
Ceiling- The height of the lowest layer of broken or overcast clouds. 
Ceilometer- A device used to evaluate the height of clouds or the vertical visibility into a surface-based obscuration.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

       نظرات
دوشنبه 4 خرداد 1394
mehdi doostkamian
یکشنبه 23 تیر 1398 ساعت 21 و 57 دقیقه و 55 ثانیه
Greetings. The author's name is Santiago Vos but he doesn't like when people use his full name.
Colorado is her birth place but she may have to move one day or
just one more. He is really fond of body building and now he has time to
take on new pieces. Meter reading is my day job now but soon We are on personalized.
Her husband and her maintain website. You might want to check it
out: http://tabletkinaodchudzanie.com.pl/eco-slim-opinie-dzialanie-sklad-i-gdzie-kupic-tabletki-na-odchudzanie/
شنبه 10 فروردین 1398 ساعت 11 و 23 دقیقه و 04 ثانیه
Tawanna will be the name I really like to be called with and I totally dig that business.
For years I have been living in New York and in no way move.
Meter reading already been my profession for whilst and Do
not think I'll change it anytime very soon. What I love doing is fishing nevertheless can't assist it become my profession really.
See what's new smaller website here: http://fur-muskelaufbau.ovh/
دوشنبه 5 فروردین 1398 ساعت 00 و 12 دقیقه و 14 ثانیه
Tawanna Magdaleno is what her husband loves to call her although the not her birth subject.
Indiana is where he and the wife live and his family loves it.

Software developing may be my day job for a short while.
To climb is what i do a week. She is running and maintaining a blog here:
http://penisvergrotende-pillen-nl.eu
سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 20 و 05 دقیقه و 29 ثانیه
Thankfulness to my father who informed me concerning this
blog, this blog is really awesome.
یکشنبه 12 اسفند 1397 ساعت 20 و 53 دقیقه و 26 ثانیه
I've been surfing on-line greater than three hours
today, but I never discovered any attention-grabbing article like yours.
It's lovely worth enough for me. In my view, if all site
owners and bloggers made good content material as
you did, the web will likely be a lot more useful than ever before.
جمعه 10 اسفند 1397 ساعت 20 و 19 دقیقه و 17 ثانیه
What's up, I log on to your blog regularly. Your writing style is witty, keep it up!
شنبه 13 بهمن 1397 ساعت 00 و 26 دقیقه و 35 ثانیه
Many thanks, this website is really handy.
جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 14 و 50 دقیقه و 57 ثانیه
Thanks pertaining to giving such fantastic posting.
جمعه 12 بهمن 1397 ساعت 02 و 43 دقیقه و 03 ثانیه
Surprisingly user pleasant site. Tremendous info readily available on few clicks on.
یکشنبه 25 مرداد 1394 ساعت 17 و 38 دقیقه و 31 ثانیه
اقای دوستکامیان چرامطالب اموزشی متلب رو قطع کردین؟
پس مابچه های شهرستانی که دسترسی به کلاسهای تخصصی اساتیدی چون اقای عساکره عزیز یاجناب مسعودیان نداریم چه کنیم؟
mehdi doostkamian با سلام
در وب سایت هواشناسات ایران باسخ شما را دادم
با احترام- دوستكامیان
چهارشنبه 10 تیر 1394 ساعت 23 و 35 دقیقه و 29 ثانیه
سلام واحترام
اقای دوستکامیان مطلبتون عالی بود استفاده کردم
فقط دروبسایت هواواقلیم اموزش متلب داشتین ومن پیگیربودم مدت زیادی است قطع شده
امکان دارد لطفا ادامه دهیددرشهرستان منبعی برای یادگیری کدنویسی مباحث اقلیمی نیست
ممنون
شادوتندرست باشید
پنجشنبه 21 خرداد 1394 ساعت 10 و 34 دقیقه و 12 ثانیه
سلام دوست خوب من وبلاگت خیلی خیلی عالیه.
تقریبا همه مطالبشو خوندم همشون عالی بودن.
هم سری به وبلاگ من بزن و نظری بذار.
راستی اگه با تبادل لینک موافقی بهم خبر بده.
منتظرت هستم یا علی خدانگهدار
دوشنبه 4 خرداد 1394 ساعت 23 و 35 دقیقه و 40 ثانیه
سلام عزیزم وبلاگ بسیار زیبایی برای خودت برپا کردی من طرفدارت شدم به منم سر بزن
دوشنبه 4 خرداد 1394 ساعت 15 و 50 دقیقه و 18 ثانیه
با ثبت لینک خود در سایت رنک بالا افزایش بازید داشته باشید و از همه مهمتر لذت وب نویسی با بازدید بالا را تجربه کنید - برای ثبت لینک خود کلیک کنید :

http://www.best-links.ir/
دوشنبه 4 خرداد 1394 ساعت 15 و 49 دقیقه و 49 ثانیه
با ثبت لینک خود در سایت رنک بالا افزایش بازید داشته باشید و از همه مهمتر لذت وب نویسی با بازدید بالا را تجربه کنید - برای ثبت لینک خود کلیک کنید :

http://www.best-links.ir/
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.